Praktisk info.

Laugskontingent går til antennelaugets udgifter til drift og vedligeholdelse.

Antennelauget administrere de opsatte vejskabe.

Hvis man er ny ejer i grundejerforeningen, bedes man henvende sig til formanden, hvis man ønsker tilslutning til vores TV/Internet anlæg.

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.

Ved køb af hus i antennelaugets område med overtagelse af antennetilslutningen, foreslås delingen af kontingentet reguleres via refusionsopgørelsen.
Det er IKKE antenneforeningen, der er ansvarlig for delingen af kontingentet mellem den gamle ejer og den nye ejer.

Ny tilslutning, hvor der ikke tidligere været tilslutning til antenne lauget, står for egen regning.

Meddelelser bliver delt ud under hensyntagen til adressen og ikke navnet på postkassen. Der har været episoder, hvor nye ejere blot har sendt f.eks. opkrævning med sælgers navn, videre til sælger, og signalet derefter er blevet lukket pa grund af manglende betaling. Antennelauget har desværre ikke mulighed for at få oplyst når der kommer ny ejer af ejendomme i laugets område jf. GDPR reglerne.

Ved eventuelt uenighed med antennelauget er der mulighed for at klage til Teleankenævnet.