Priser for TV-pakker

Grundpakke pr. år 3.275,- kr.*
Mellempakke evt. med bland selv pr. år 6.675,- kr.*
Fuldpakke evt. med bland selv pr. år 8.200,- kr.*
Bredbånd pr. år 690,- kr.**

* Heri er indeholdt 690,- kr i laugskontingent og abonnementet opkræves årligt. Abonnementet giver også adgang til bredbånd.
** Beløbet går til antennelaugets udgifter til drift og vedligeholdelse. Oveni skal derfor lægges prisen til YouSee for den valgte hastighed:  https://yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx#forside

Priserne er gældende fra 1. april 2024

Bestyrelsen gør opmærksomt på, at der kun skiftes pakke til den 1. april og 1. oktober i året.
Dog kan skift til bland selv UDEN pakkeskift (mellempakke til mellempakke bland selv eller fuldpakke til fuldpakke bland selv) foretages løbende mod betaling af et pakkeskift da der skal en tekniker ud at skifte filter, mens pakke prisen er uændret.

Ønskes TV-pakke skift, skal dette skriftlig meddeles kasseren med 1 måneds varsel.

Prisen for et pakkeskift er 400,- kr. også ved overgang til bland selv, da der skal en tekniker ud for at skifte filter.

Der er mulighed for tilmelding til PBS.
Antennelauget har PBS nr.: 03560074 og Debitor grpnr. 00001

Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr 400,- kr.
Genåbningsgebyr 400,- kr.
Tilslutningsafgift Efter regning *

* Gælder kun for parceller der ikke tidligere har været tilsluttet anlægget og er afhængig af evt. gravearbejde der skal udføres uden for egen grund.
Man skal desuden selv sørge for evt. gravearbejde i forbindelse med nedlæggelse af kabel fra tilslutnings boksen på vejen til tilslutningsstedet i huset, DOG, hvis boksen står på den MODSATTE side af vejen, kun til skel.

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden via e-mail.

Der fremsendes en faktura på indmeldelsesgebyret, der skal betales før indmeldelsen er gyldig og det praktiske arbejde bliver sat i gang.

Ved køb af hus i antennelaugets område med overtagelse af antennetilslutningen, skal delingen af kontingentet reguleres via refusionsopgørelsen. Det er IKKE antenneforeningen, der er ansvarlig for delingen af kontingentet mellem den gamle ejer og den nye ejer.

Hvis man er ny ejer i grundejerforeningen bedes man rette henvendelse til formanden, hvis man ønsker tilslutning til vores TV/Internet anlæg. Meddelelser bliver delt ud under hensyntagen til adressen og ikke navnet på postkassen. Der har været episoder, hvor nye ejere blot har sendt f.eks. opkrævning med sælgers navn, videre til sælger, og signalet derefter er blevet lukket pa grund af manglende betaling. Antennelauget har desværre ikke mulighed for at få oplyst når der kommer ny ejer af ejendomme i laugets område.

Antennelauget står for selve tilslutningen af kablet fra tilslutningsboksen og til første stik i huset. Evt. yderligere kabelføring og opsætning af stik i huset er for ejerens EGEN regning og arbejde.

Ved uenighed med antennelauget er der mulighed for at klage til Teleankenævnet