Bestyrelse

Bestyrelsen for Hundigegaard Antennelaug
  
FormandNæstformand
Winnie LaursenHenning Christoffersen
Knøsen 87 Marholm 53
formand@hundigegaardantennelaug.dknaestformand@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf. 4030 1071 Tlf.  2685 9001
Valgt ved generalforsamling 2021Valgt ved generalforsamlingen 2021
Medlem af bestyrelsen siden 2020Medlem af bestyrelsen siden 2019
  
TeknikerKasserer
Allan Riis-ReeseOle Bjarno 
Dørrøjel 33Syrenkæden 8
tekniker@hundigegaardantennelaug.dk kasserer@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.4258 3882Tlf. 2126 9080
Genvalgt ved generalforsamling 2020Genvalgt ved generalforsamling 2020
Medlem af bestyrelsen siden 2019Medlem af bestyrelsen siden 2019
  
Sekretær 
Bjarne Mejer 
Marholm 72 
sekretaer@hundigegaardantennelaug.dk  
Tlf. 4369 0860 
Genvalgt generalforsamlingen 2020 
Medlem af bestyrelsen siden 2003 
  
Teknisk konsulent Økonomisk konsulent
Allan Puggaard Villy Bendtsen
Jerismosevej 7a Storebjerg 31
(tidligere tekniker i antennelauget, der stadig stiller
sin ekspertise til rådighed)
oekokons@hundigegaardantennelaug.dk 
teknikerkons@hundigegaardantennelaug.dk  

Kritisk revisor

Revisorsuppleant
Morten Rønne Ingen stillede op ved generalforsamlingen
Syrenkæden 20
Nyvalgt ved generalforsamling 2020

Ovenstående mailadresser har jf. GDPR tilladelse til at besvare henvendelser fra medlemmerne.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet frivilligt arbejde. Foreningen sparer mange penge fordi bestyrelsesmedlemmerne stiller deres 
ekspertise og arbejdskraft til rådighed.
Vi beder derfor om at kontakt til bestyrelsen sker per email, såfremt man har mulighed for det.
Telefonisk kontakt bedes begrænses til hverdage mellem 08:00 og 19:00