priser

Priser for TV-pakker

Grundpakke 2.650,- kr*
Mellempakke evt. med bland selv5.450,- kr*
Fuldpakke evt. med bland selv6.950,- kr*
Bredbånd625,- kr **

* heri er indeholdt 625,- kr i laugskontingent** Beløbes dækker antennelaugets årlige udgift til drift og vedligeholdelse. Oveni skal derfor lægges prisen til youSee for den valgte hastighed:  https://yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx#forside

Priserne er gældende fra 1. april 2021

Bestyrelsen gør opmærksomt på, at der kun skiftes pakke til den 1. april og 1. oktober i året.

Ønskes TV-pakke skift, skal dette skriftlig meddeles kasseren med 1 måneds varsel.

Prisen for et pakkeskift er 375,- kr.

Der er mulighed for tilmelding til PBS.
Antennelauget har PBS nr.: 03560074 og Debitor grpnr. 00001

Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr400,- kr
Genåbningsgebyr400,- kr
TilslutningsafgiftEfter regning *

 * Gælder kun for parceller der ikke tidligere har været tilsluttet anlægget og er især afhængig af evt. gravearbejde der skal udføres.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren via email, samt ved indbetaling af indmeldelsesgegyr til antennelaugets bankkonto reg. 5069 kontonr. 113 4329, Jyske Bank, Ringsted afd.

Man skal desuden selv sørge for evt. gravearbejde i forbindelse med nedlæggelse af kabel fra tilslutnings boksen på vejen til tilslutningsstedet i huset, DOG, hvis boksen står på den MODSATTE side af vejen, kun til skel.

Ved køb af hus i antennelaugets område med overtagelse af antennetilslutningen, i løbet af et  regnskabsår (1.1.-31.12.), skal delingen af kontingentet reguleres via refusionsopgørelsen. Det er IKKE antenneforeningen, der er ansvarlig for delingen af kontingentet mellem den gamle ejer og den nye ejer.


Hvis man er ny ejer i grundejerforeningen bedes man rette henvendelse til kassereren, hvis man ønsker tilslutning til vores TV/Internet anlæg. Girokort bliver delt ud under hensyntagen til adressen og ikke navnet på postkassen. Der har været episoder, hvor nye ejere blot har sendt girokortet, med sælgers navn, videre til sælger, og signalet derefter er blevet lukket pa grund af manglende betaling. Antennelauget har desværre ikke mulighed for at få oplyst når der kommer ny ejer af ejendomme i laugets omrade.

Antennelauget står for selve tilslutningen af kablet fra tilslutningsboksen og til første stik i huset. Evt. yderligere kabelføring og opsætning af stik i huset er for ejerens EGEN regning og arbejde.