Bestyrelse

Formand
Winnie Laursen
Knøsen 87
formand@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.: 4030 1071
Genvalgt ved generalforsamlingen 2023
Medlem af bestyrelsen siden 2020

Næstformand
Halime Cift
Syrenkæden 14
naestformand@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.: 2256 1636
Genvalgt ved generalforsamlingen 2024
Medlem af bestyrelsen siden 2023

Tekniker
Allan Riis-Reese

Dørrøjel 33
tekniker@Hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.: 4258 3882
Genvalgt ved generalforsamlingen 2023
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Kasserer
Torsten Maibomm
 
Brydeholm 64
kasserer@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.: 2671 1813
Nyvalgt ved generalforsamlingen 2023

Sekretær/webmaster
Bjarne Mejer
Marholm 72
sekretaer@hundigegaardantennelaug.dk
Tlf.:4369 0860
Genvalgt ved generalforsamlingen 2024
Medlem af bestyrelsen siden 2003

Suppleant
Ole Bjerno

Syrenkæden 8
Tidligere kasserer. Nyvalgt suppleant 2024
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Teknisk konsulent
Allan Puggaard
teknikerkons@hundigegaardantennelaug.dk
Tidligere tekniker der stadig stiller sin ekspertise til rådighed.

Økonomisk konsulent
Villy Bendtsen
Storebjerg 31
oekokons@hundigegaardantennelaug.dk

Kritisk revisor
Morten Rønne
Syrenkæden 20
Genvalgt ved generalforsamlingen 2024

Revisorsuppleant
Ingen stillede op ved generalforsamlingen

Ovenstående mailadresser har jf. GDPR tilladelse til at besvare henvendelser fra medlemmerne.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet frivilligt arbejde. Foreningen sparer mange penge fordi bestyrelsesmedlemmerne stiller deres ekspertise og arbejdskraft til rådighed.
Vi beder derfor om at kontakt til bestyrelsen sker per e-mail, såfremt man har mulighed for det.
Telefonisk kontakt bedes begrænset til hverdage mellem 09:00 og 19:00