Indmeldelse og priser

Grundpakke pr. år

Mellempakke evt. med bland selv pr. år

Fuld pakke evt. med bland selv pr. år

Kontingent bredbånd alene pr. år

3.275,- kr. *

6.675,- kr. *

8.200,- kr. *

   690,- kr. **

* Heri er indeholdt 690,- kr i laugskontingent og abonnementet opkræves årligt. Abonnementet giver også adgang til bredbånd.
** Beløbet går til antennelaugets udgifter til drift og vedligeholdelse. Oveni skal derfor lægges prisen til YouSee for den valgte hastighed:  https://yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx#forside

Der kan leveres op til 1000 Mbit hastighed

Priserne er gældende fra 1. april 2024

Bestyrelsen gør opmærksomt på, at der kun skiftes TV-pakke til den 1. april og 1. oktober i året.

Gebyrer

Indmeldelsesgebyr

Pakkeskift

Genåbningsgebyr

Skift til bland selv

Tilslutningsafgift

400,- kr.

400,- kr 

400,- kr.

400,- kr. *

Efter regning **

* Skift til bland selv UDEN pakkeskift (mellempakke til mellempakke bland selv eller fuldpakke til fuldpakke bland selv) foretages løbende mod betaling af skiftegebyret da der skal en tekniker ud at skifte filter, mens selve pakke prisen er uændret.
Der skal en tekniker ud både ved pakkeskift og skift til bland selv

** Gælder kun for parceller der ikke tidligere har været tilsluttet anlægget og er afhængig af det  gravearbejde der skal udføres.

Ønskes skift af TV-pakke, skal dette skriftlig meddeles kassereren med 1 måneds varsel til d. 1. april eller 1. oktober.

Der anbefales tilmelding til PBS.
Antennelauget har PBS nr.: 03560074 og Debitor grpnr. 00001

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden via e-mail.

Der fremsendes en faktura på indmeldelsesgebyret, der skal betales før indmeldelsen er gyldig og det praktiske arbejde bliver sat i gang.

Ved køb af hus i antennelaugets område med overtagelse af antennetilslutningen, skal delingen af kontingentet reguleres via refusionsopgørelsen. Det er IKKE antenneforeningen, der er ansvarlig for delingen af kontingentet mellem den gamle ejer og den nye ejer.

Hvis man er ny ejer i grundejerforeningen bedes man rette henvendelse til formanden, hvis man ønsker tilslutning til vores TV/Internet anlæg.
Meddelelser/opkrævninger bliver delt ud under hensyntagen til adressen og ikke navnet på postkassen. Der har været episoder, hvor nye ejere blot har sendt f.eks. opkrævning med sælgers navn, videre til sælger, og signalet derefter er blevet lukket pa grund af manglende betaling. Antennelauget har desværre ikke mulighed for at få oplyst når der kommer ny ejer af ejendomme i laugets område.

Antennelauget står for selve tilslutningen af kablet fra tilslutningsboksen og til første stik i huset. Evt. yderligere kabelføring og opsætning af stik i huset er for ejerens EGEN regning og arbejde.

Ved uenighed med antennelauget er der mulighed for at klage til Teleankenævnet