Hjælp til installation fra DKTV

Antennelauget har fra DKTV modtaget tilbud om hjælp til installationer i hjemmet.
Der gøres opmærksom på, at det er for egen regning og at lauget ikke kender taksterne på de forskellige ydelser.
Nærmere om mulighederne ved klik på billedet, der åbner en ny fane.

Antennelauget stiller kun linket til rådighed og har hverken indtægter eller udgifter i den forbindelse.