Fjernvarme på vej i Hundigegaard Antennelaugs område

Nu er opgravningen til fjernvarme i Hundigegård området godt i gang.

I den forbindelse kan det ske, at der vil ske kabelbrud af de udførende entreprenører der skal grave ud til fjernvarmen. (Der er indtil nu sket to overgravninger)

Oplever man det, er det vigtigt at man kontakter DKTV (tidligere Dansk Kabel TV) på telefon nr. 43 32 47 00, idet antennelauget har en service aftale med DKTV.

I nødstilfælde kan der ringes til laugets teknikker Allan Riis-Reese på 42 58 38 82.

Som grundejer skal man dog være opmærksom på om et eventuelt brud sker i offentlig vej, eller på ens egen matrikel, hvilket især vil være gældende, når fjernvaremen skal føres endeligt ind gennem egen grund i forbindelse med tilslutning.

Det være en god ide allerede nu at kontakte sin egen forsikring for at høre, hvordan man er dækket, hvis skaden er på egen matrikel, så man sikrer at arbejdet bliver gjort på den rigtige måde både i forhold til forsikringsbetingelser og udførende entreprenør og ikke mindst af en autoriseret installatør!

På offentlig vej er det antennelaugets ansvar at sikre en hurtig reetablering i samarbejde med skadevolder.
Greve Fjernvarme er også gjort bekendt med relevante telefonnumre, så der hurtigt kan meldes fejl, hvis uheldet er ude.

Installation

Antennelauget har fra DKTV modtaget tilbud om hjælp til installationer i hjemmet.
Der gøres opmærksom på, at det er for egen regning og at lauget ikke kender taksterne på de forskellige ydelser.
Nærmere om mulighederne ved klik på billedet, der åbner en ny fane.

 

 

 

 

Antennelauget stiller kun linket til rådighed og har hverken indtægter eller udgifter i den forbindelse.

Mobiltelefoni

Hundigegaard Antennelaug har en aftale med YouSee, hvorefter der kan tilbydes mobilabonnement til særpris. Adgang til specialpriserne kan tilgås via dette link https://kampagne.yousee.dk/forening-mobil.
Aftalen er uden omkostning elle indtægt for antennelauget, der kun stiller linket til rådighed og det er helt frivilligt om man vil tage imod tilbuddet.

Tilmelding til e-mail (GDPR)

Som medlem af Hundigegaard Antennelaug giver jeg tilladelse til, at antennelauget fremover må korrespondere med undertegnede både via brevpost og digital post.
Mailadressen og tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes og ved ændring af e-mail vil jeg give antennelauget besked.
Ved salg eller fraflytning af anden grund er jeg forpligtiget til at give antennelauget besked, så oplysningerne kan blive slettet.