Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling

Hundigegaard Antennelaug

Onsdag den 6. marts 2023

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent (konstatering af fuldmagter)
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabet for kalenderåret 2023.
 5. Forslag fra bestyrelsen – Bestyrelsen har ingen forslag
 6. Forslag til fastsættelse af afgifter og gebyrer:

a.            Bestyrelsen foreslår tilslutningsafgiften fastsat efter indhentet tilbud fra laugets servicepartner.

b.            Bestyrelsen foreslår følgende abonnementsafgifter inkl. moms og gebyrer således:

               Fuldpakke      kr. 7.510,00           + laugskontingent

               Mellempakke  kr. 5.985,00           + laugskontingent

               Grundpakke   kr. 2.585,00           + laugskontingent

               Alene internet : laugskontingent

               Gebyr for pakkeskift   og bland selv kr.     400,00

               Gebyr for genåbning.  Kr.    400,00

               Oprettelsesgebyr.        kr.     400,00

 • Evt. forslag fra medlemmer. (forslag skal være formanden i hænde senest 25. februar 2024).
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af laugskontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet til kr. 690,00 inkl. moms
 • Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer;

               På valg er:
Bjarne Mejer, modtager genvalg
Halime Cift, modtager genvalg
samt Ole Bjarno, genopstiller ikke og
Henning Christoffersen – udtræder grundet fraflytning

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 1. Valg af revisor

               Bestyrelsen foreslår Profil Revision

 1. Valg af kritisk revisor, Morten Rønne modtager valg
 2. Valg af revisorsuppleant
 3. Eventuelt.

Formanden sagde velkommen og præsenterede bestyrelsen

Ad 1. Henning Christoffersen valgt ved akklamation. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – igen indsigelser. Én fuldmagt og 22 medlemmer

Ad 2. Kim Kristensen og Halime

Ad 3. Formanden gennemgik beretningen.
Yousee er inviteret af foreningen. Kan bestyrelsen oplyse hvad han siger på en kort gennemgang? Nej der kommer også ny ting for bestyrelsen. Taget til efterretning

Ad 4. regnskabet fremlagt og gennemgået med bemærkninger.

Er der plan for indestående i banken? Der vil komme så meget sommuligt til renteindtægt i banken. Der skal betales et større beløn inden de nye opkrævninger kommer ud, så der vil ikke være så mange penge. Godkendt.

Ad 5. ingen forslag

Ad 6. a godkendt

b. godkendt

gebyrer godkendt

ad 7. ingen modtaget

ad 8. forslag til budget fremlagt. Hvis f.eks elpriserne stiger igen, hvor godt er vi så polstret? Vi betaler el pr. måned, så vi kan hurtigt fange, hvis der sker stigning.

Der er ikke budgeteret med evt. rente indtægt nej vi skal først have en aftale.

Bank opkostninger er steget, Hvrofor? der er urimelige afgiftert fordi det er en erhvervs konto.

Godkendt.

Ad 9. bjarne og halime godkendt ved akklamation

Ad 10. suppleant ole bjarno ved akklamation.

Ad 11. profil revision genvalgt.

Ad 12. norten rønnge genvalgt.

Ad 13. ingen stillede op

Ad 14. Er der andre der har problemer med pixelering? Ikke umiddelbart, enkelte havde lejlighedsvis problemer. Man skal sørge for at have tætte HF godkendte stik af metal ikke med plastikkappe.  

Cromecast eller appel steramer kan anbefales frem for yousees abonnements streamer.

Karsten Dueholm, Yousee, pakkerne forventes at forsætte de næste år uden at boks er nødvendig. Det kunne anbefales medlemmer med mellem eller fuld pakke at overgå til bland selv. Det kræver et CI modul pr. enhed som en engangs investering. Første kort er gratis mens de næste op til tre kort pr. adresse koster 100,- pr. stk også som engangs investering.

Yousee streamer kan bruges overalt f.eks. i sommerhus eller på ferie i udlandet. Den koster 30,- om måneden. Den kræver dog internetforbindelse. Kan se forfra sætte på pause m.v.

Yousee mesh kan anbefales, hvis man har dårlig trådløs forskellige stedet i huset kan mesh hjælpe. Med en 1000 mb kan man få op til tre mesh enheder gratis. Ved lavere hastighed koster en enhed 19,- om måneden.

Yousee play er bestyrelsen ikke helt overbevist om selv om det er fleksibelt.

Yousees internet forventes at falde så 1000 mb kommer ned på 269,-

formandwinnieknøsen4040 2345
nøstformandhalimesyrenkæden2670 2670