27. maj

Tydeliggørelse.
Da der blandt medlemmerne er uklarhed omkring de udsendte opkrævninger skal vi hermed tydeliggøre, hvad opkrævningen indeholder og hvorfor. 
Á conto opkrævningen i december 2019 skal i følge generalforsamlingsbeslutningen i december 2019 anvendes til betaling af abonneméntsafgiften og forfaldne udgifter for perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020. 
Den aktuelle opkrævning, der er forfalden d. 2. juni 2020 vedrører perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021.
Begge opkrævninger vil indgå i regnskabet for 2020 pr. 31. december 2020.
En nærmere redegørelse for opkrævningerne m.v. fremgår af materialet, som blev udsendt forud for den udsatte generalforsamling.
Materialet kan ses her på hjemmesiden under d. 12. marts.

Ved en fejl fra revisor eller NETS er der stadig påført den tidligere kasserers navn på de udsendte opkrævninger. Dette navn er uden betydning for indbetalingen.

 

25. maj

Opkrævning 2020/2021 med forfald den 2. juni 2020

På given foranledning skal bestyrelsen hermed oplyse følgende vedrørende de netop udsendte opkrævninger med forfald 2. juni 2020.
Grundlaget for opkrævninger er beskrevet i materialet som den 7. marts 2020 blev udsendt forud for den udsatte generalforsamling den 23. marts 2020, samt den ligeledes udsendte information den 22. marts 2020 om udsættelsen.
I materialet er der beskrevet at ácontobetalingen i december 2019 er anvendt til betaling af abonnementsafgift for 1. kvartal i 2020, samt at restbeløbet anvendes til styrkelsen af laugets svage likviditet.
De udsendte opkrævninger med forfald den 2. juni 2020 omfatter perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021.

 

Opkrævningsbeløbene er sammensat således:

Fuldpakke.

 

CopyDan, momsfri

765

Abonnement u/moms

3.788

Kntingent u/moms

500

Moms på afg. Og kont.

1.072

I alt

6.125

 

Mellempakke

 

CopyDan, momsfri

651

Abonnement u/moms

2.759

Kontingent u/ moms

500

Moms på afg. Og kont.

815

I alt

4.725

 

 

Grundpakke

 

CopyDan, momsfri

600

Abonnement u/moms

880

Medlems kontingent

500

Moms på afg. Og kont.

345

I alt

2.325

 

Internet

 

Kontingent  u/moms

500

Moms

125

I alt

625

 

1. maj

Vi gør opmærksom på at disse opkrævninger er udarbejdet i henhold til de vedtægtsændringer og budgetforslag der udsendt til generalforsamlingen i marts måned. Det har vi været nødt til, da der er regninger der skal betales uanset vi ikke har haft mulighed for at af holde generalforsamling. 

Generalforsamlingen vil blive indkaldt så snart det bliver muligt i henhold til reglerne for forsamlinger i henhold Folketingets beslutninger.
Opkrævninger for antenelauget i 2020 vil blive udsendt i maj måned til betaling 1/6 2020

 

1. maj

Formanden har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet og suppleanten Winnie Lauersen er indtrådt i stedet.

14. marts

Generalforsamlingen d. 23. marts udsat

På grund af den aktuelle situation med covid19 er vi nødsaget til at udsætte årets generalforsamling til et senere tidspunkt. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne og konsekvenserne, da der stadig er økonomiske forpligtelser over for vore leverandører. Vi vil komme med nyt hurtigst muligt.

 

12. marts 

Indkaldelsen til generalforsamlinger er  udsendt. Indkaldelsen kan også ses HERRedegørelsen kan ses HER. Forslag til ændring af vedtægterne kan ses HER. Forslag til budget kan ses HER og det fulde regnskab fra revisor kan ses HER.

 

24. november 

Da antennelauget holder ekstraordinær generalforsamling den 3.12.19, er det besluttet, at fristen for ændring af pakker og evt. udmeldelse er rykket frem til den 6.12.19. De nye kanalpakker for 2020 kan ses HER. Det skulle give lidt ekstra tid til at overveje hvilken pakke man måtte ønske.
Vi kan endvidere oplyse, at bestyrelsen har været til møde hos YouSee, hvor det blev oplyst, at der kan blive tale om ændringer i pakkerne i løbet af 2020, hvis der bliver indgået en aftale med Discovery Networks.

Vi vil samtidig erindre om, at fristen for aflevering af “Anmodning om Hjælp” brevet er den 15. januar 2020. Det er på anmodning fra revisor at anmodningen er udsendt.

 

21. november
Der er udsendt en á contoopkrævning der skyldes, at vi får regning fra yousee som skal betales den 27.12.19 og som er forudbetaling for 1. Kvartal 2020. Da vi ikke har opkrævning før den 1.4.2020 har vi således ikke midler til betaling af denne regning. Fremover regner vi med at der hvert år vil blive lavet en a conto betaling i december måned som selvfølgelig fratrækkes når den endelige opkrævning udsendes til april.
Ved en fejl er  ordene "á conto", trods vores anmodning, desværre ikke kommet med på de udsendte opkrævninger, så det ikke tydeligt fremgår at det er en á conto betaling for 2020, der vil blive trukket fra den endelige kontingentpris.

 

21. november
Der er kommet nogle forespørgsler om andre leverandører af internet i vores anlæg. Der vil ikke ske noget i år på området. Vi er pt. ved at undersøge reglerne omkring det sammenholdt med den aftale vi har indgået med YouSee og teknikken bag, da vi jo ikke har en hovedstation med mange muligheder, men kun en stander hvorigennem vi får leveret vore TV-signaler og internet.

 

Ejerskifte

Der har været mange ejerskifter  inden for det sidste år. Det har givet nogle problemer, da antennelauget ikke automatisk får oplysning om nye ejere. En del bliver "fanget", når der skal laves refusionsopgørelse, men det sker ikke i alle tilfælde. Vi deler indkaldelser og opkrævninger ud i forhold til adressen og ikke navnet på postkassen, hvilket har medført, at post er blevet videresendt til tidligere ejer, eller er blevet kasseret.

Hvis du er forholdsvis ny ejer i Hundigegaard og er i tvivl om du er medlem af antennelauget eller evt. modtager TV andetsteds fra (f.eks. parabol eller streaming), selv om der fortsat er signal betalt af den tidligere ejer, er du velkommen til at kontakte kassereren for oplysning om evt. medlemskab - gerne skriftligt på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

 

Kontakt til bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt ulønnet arbejde. Vi sparer mange penge fordi teknikeren kommer fra civilt job, hvorfra han har stor indsigt i antenneanlæg og dermed kan stille ekspertise og arbejdskraft til rådighed. Vi må dog henstille til at der kun kontaktes telefonisk hverdage inden kl. 19, eller, endnu bedre, via e-mail, hvis man har mulighed for det.

 

E-mail liste

Den europæiske persondataforordning (GDPR) er nu trådt i kraft pr. 25. maj 2018 og vi skal derfor bede medlemmerne om tilladelse til at fremsende digital post. Vi skal derfor anmode om at man kopierer  nedenstående tekst og udfylder med navn, adresse og e-mailadresse og sender den til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , hvis man ønsker at være på maillisten og modtage digitale meddelelser og indkaldelser.

Til Hundigegaard Antennelaug.

Som medlem af Hundigegaard Antennelaug giver jeg tilladelse til, at antennelauget fremover må korrespondere med undertegnede både via brevpost og digital post.
Mailadressen kan til enhver tid ændres og ved ændring vil jeg give antennelauget besked.
Ved salg eller fraflytning af anden grund vil jeg give antennelauget besked, så mailadressen kan blive slettet. 

Navn:

Adresse:

E-mailadresse:

Evt. tlf.nr.:

Det behøver ikke være en Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  adresse.